Hälsningsbrev och minnesblad

En gåva till stiftelsen kan användas för att ersätta blommor vid begravningsceremonier, liksom även vid andra speciella tilldragelser. I dessa fall kan ett hälsningsbrev/ minnesblad beställas i samband med gåvan. Motiven på dessa ser du här (byt motiv genom att klicka på miniatyrerna i underkanten av bilden).

Skicka nödvändiga uppgifter genom formuläret nedan, eller i ett separat e-post brev till minnesbrev@neuro-fonden.se. För att vi säkert ska hinna hantera ditt önskemål behöver vi uppgifterna i god tid, för att  brevet/bladet ska nå mottagaren med ordinarie postgång till den aktuella dagen. (I de fall där mycket snabb handläggning blir nödvändig kan en PDF-kopia av brevet skickas till den angivna e-postadressen.)

OBSERVERA:
Vi har just nu störningar i webformulären för  beställning av hälsningsbrev/ minnesbrev, liksom av bekräftelser av dessa! Vi ber därför att du i stället skickar ett mail direkt till adressen minnesbrev@neuro-fonden.se
för sådana beställningar av dessa.  I mailet måste då följande uppgifter anges:

  • uppgift om namn på inbetalade och belopp
  • mobiltelefonnummer till en kontaktperson för ev. kontakt
  • vid begravning; den avlidnes namn, samt plats och datum för begravningen
  • postadress till vilken hälsningsbrevet/minnesbladet ska skickas för att nå önskad mottagare 
  • e-postadress till vilken en PDF-kopia av brevet/bladet v.b. kan skickas för snabb utskrift hos mottagaren (t.ex hos en begravningsbyrå)
  • önskat motiv på brevet/bladet
  • önskad hälsningstext i brevet/bladet, inklusive namn på undertecknare 

Beställ HÄLSNINGSbrevet Här:

OBSERVERA: Vid begravningsceremonier MÅSTE anges namn på den avlidne, samt plats och datum för begravning! Vid kort tid före ceremonin skickas hälsningen elektroniskt för utskrift, men även med post.
Ange mobiltelefon (och även e-postadress vid kort tid före ceremonin) för snabb kontakt från Neuro-fonden!
Ange i vilken funktion personen/mottagaren ovan är delaktig i ceremonin.
Välj en av standardfraserna ovan! Om du väljer alternativet "Egen text nedan" skriver du hälsning eller minnesrader i rutan nedan, inkl. namn. (Om en standardtext används kommer inbetalarens namn att anges som undertecknare/avsändare i brevet.)