Hälsningsbrev och minnesblad

En gåva till stiftelsen kan användas för att ersätta blommor vid begravningsceremonier, liksom även vid andra speciella tilldragelser. I dessa fall kan ett hälsningsbrev/ minnesblad beställas i samband med gåvan. Motiven på dessa ser du här (byt motiv genom att klicka på miniatyrerna i underkanten av bilden).

Skicka de nödvändiga uppgifter som behövs för en säker hantering genom ett separat e-post brev till minnesbrev@neuro-fonden.se. För att vi säkert ska hinna hantera ditt önskemål behöver vi uppgifterna i god tid, för att  brevet/bladet ska nå mottagaren med ordinarie postgång till den aktuella dagen. I de fall där mycket snabb handläggning blir nödvändig kan en PDF-kopia av minnesbrevet skickas till den angivna e-postadressen.)

Vi behöver:

  • uppgift om namn på den inbetalade och belopp
  • mobiltelefonnummer till en kontaktperson för ev. kontakt
  • vid begravning; den avlidnes namn, samt plats och datum för begravningen
  • postadress till vilken hälsningsbrevet/minnesbladet ska skickas för att nå önskad mottagare 
  • e-postadress till vilken en PDF-kopia av minnesbrevet/-bladet v.b. kan skickas för snabb utskrift hos mottagaren (t.ex hos en begravningsbyrå)
  • önskat motiv på brevet/bladet, enligt numreringen på miniatyrbilderna
  • önskad hälsningstext i brevet/bladet, inklusive namn på undertecknare