Trots stora framsteg inom neurovetenskaperna är kun­skaperna otillräckliga om flera av nervsystemets sjukdomar. Det finns ett stort behov av forskning för att kunna ge patienter med sjukdomar eller skador i nervsystemet en effektiv behandling. Ett stort arbete behövs också för att utveckla vårdkvalitén inom neurosjukvården, till gagn för patienter och deras anhöriga. Både klinisk forskning och metodutveckling är dock kostnadskrävande och beroende av enskilda privata gåvor för att neurosjukvården ska kunna utvecklas.

Stiftelsen Forskningsfonden för klinisk neurovetenskap stödjer detta arbete genom insamling av medel och utdelning av anslag till forskningsprojekt inom Norra sjukvårdsregionen.  Vi tar tacksamt emot alla bidrag, såväl stora som små!