Överför med giro

Engångsbetalning

  • Inbetalning via internetbank eller bank: betala till gironummer  78 14 71 –8. Glöm inte att vid inbetalningen ange namn och mobilnummer till inbetalare, för ev. kontakt.

I samband med betalningen kan ett hälsningsbrev beställas från fonden – se vidare här. För minnesbrev till begravning är det nödvändigt med namn på den avlidne, samt plats och datum för ceremonin.


Stående överföring

  • Upprepade överföringar av månadsbelopp görs genom att en stående överföring beställs från din internetbank till gironummer  78 14 71 –8.

Meddela gärna via e-post till info@neuro-fonden.se , så vi uppmärksammas på att en stående överföring påbörjats.