För begravningsbyråer

Denna sida innehåller information främst riktad till den som i sin yrkesverksamhet besöker fondens hemsidor. Om ni har frågor eller önskemål rörande samarbetet med oss skickar ni lättast ett meddelande med ert telefonnummer via info@neuro-fonden.se, så tar vi kontakt med er snarast.

Stiftelsen Forskningsfonden för klinisk neurovetenskap vid NUS främjar klinisk forskning inom neurovetenskaperna genom anslag till forskningsprojekt inom Norra sjukvårdsregionen.

Vi har försökt anpassa våra rutiner för gåvor till de fall där givare önskar skänka medel bl.a. i samband med begravningar. Instruktionerna för detta finns sammanställda på våra web-sidor, men finns också som PDF-filer för nedladdning och utskrift (se nedan).

De anhöriga som i samband med annonsering vill informera om möjligheten till att skänka en minnesgåva till forskningsfonden kan i texten hänvisa till fondens hemsidor (www.neuro-fonden.se). På dessa sidor finns uppgifter om de olika betalningsvägar som kan användas, liksom även vilka nödvändiga uppgifter som vi behöver för att ett ev. minnesbrev ska kunna levereras i tid till ceremonin.

Vid begravningar är det ibland önskvärt att utskrift av minnesbrev  samordnas genom begravningsbyråns försorg, och ibland kan behövas en snabb utskrift. Av denna anledning finns möjligheter för givare att meddela namn- och adressuppgifter till en kontaktperson vid byrån, till vilken en PDF-fil med en kopia av det färdigskrivna minnesbladet också kan skickas för utskrift. Vi skickar dessutom minnesbladet via ordinarie postgång till kontaktadressen.

Skriftlig information om betalningsvägar kan laddas ner via denna länk:
Anvisningar för inbetalning

För att kunna tillhandahålla skriftlig information vid begravningsbyrån finns även:
– Neuro-fondens affisch i olika format
Fondens informationsbroschyr (3-spaltig, dubbelsidig utskrift)

Från Neuro-fonden kan också rekvireras fondens adresskort i visitkortsformat.

Allt informationsmateriel kan beställas via e-post till info@neuro-fonden.se).

Om ni har förslag på hur våra rutiner kan förbättras för att underlätta ert arbete är ni mycket välkomna att ta kontakt med oss via e-post till info@neuro-fonden.se.