Kontakta oss

Allmän information, frågor om gåvor och  hälsningsbrev:
info@neuro-fonden.se

Postadress till stiftelsen:
Forskningsfonden för klinisk neurovetenskap
c/o Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap
Umeå universitet
901 87 UMEÅ

Vid frågor rörande större donationer hänvisas till stiftelsens ordförande, professor Peter Sundström.
Kontakt via: info@neuro-fonden.se